0903457158

Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Giới thiệu Về chúng tôi

Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng là tổ chức xã hội của cộng đồng Nữ Doanh nhân của thành phố. Hội là diễn đàn tập hợp, đoàn kết các Nữ Doanh nhân có ý chí, tâm huyết và nhiệt tình; phấn đấu vì mục tiêu làm giàu cho doanh nghiệp, cho tỉnh nhà và cho xã hội; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. 

Xem thêm

Mục tiêu chung

<span>Vision</span> - Tầm nhìn

Vision - Tầm nhìn

Tìm thấy được phương pháp quản lí DN hiệu quả theo kịp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0

<span>Mission</span> - Sứ mệnh

Mission - Sứ mệnh

Ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, tạo cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp

<span>Core Values</span> - Giá trị cốt lõi

Core Values - Giá trị cốt lõi

Mở rộng kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng

Hoạt động của chúng tôi

Thông báo:

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Sản phẩm nổi bật của đơn vị thành viên

Nem chua
Nem chua

ngon đặc biệt

Logo
Thành viên

  • Partner1

  • Partner2

  • Partner3

  • Partner4

  • Partner5

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ HỘI NỮ DOANH NHÂN HẢI PHÒNG