CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THAM GIA HỘI XEM THÀNH VIÊN TÌM HIỂU THÊM

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THAM GIA HỘI XEM THÀNH VIÊN TÌM HIỂU THÊM

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

tham gia hội xem thành viên tìm hiểu thêm

CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ DOANH NHÂN - HẢI PHÒNG

Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh đoàn kết.

Chung tay xây dựng, kết nối các thành viên, tạo cơ hội cho Hội viên trao nhau sức mạnh để cùng phát triển, cân bằng và tiến bộ.

Tạo dấu ấn với công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, thực hiện các mục tiêu tiến bộ, dân chủ và bình đẳng giới.

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI
Hội Nữ Doanh nhân Hải phòng

CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA cộng đồng NỮ DOANH NHÂN thành phố HẢI PHÒNG

Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh đoàn kết.

Chung tay xây dựng, kết nối các thành viên, tạo cơ hội cho Hội viên trao nhau sức mạnh để cùng phát triển, cân bằng và tiến bộ.

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI

Tạo dấu ấn với công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, thực hiện các mục tiêu tiến bộ, dân chủ và bình đẳng giới.

Hội Nữ Doanh nhân Hải phòng

CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG DỒNG NỮ DOANH NHÂN - HẢI PHÒNG

Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh đoàn kết.

Chung tay xây dựng, kết nối các thành viên, tạo cơ hội cho Hội viên trao nhau sức mạnh để cùng phát triển, cân bằng và tiến bộ.

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI

Tạo dấu ấn với công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, thực hiện các mục tiêu tiến bộ, dân chủ và bình đẳng giới.

Hoạt động của hội

Hoạt động và Sự kiện nổi bật

Hpew Hoi Nu Doanh Nhan Hai Phong 29
2820action1 1

BAN THƯỜNG TRỰC

Co Minh Ha
Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Hoa
Bà Nguyễn Bích Hoà

Phó chủ tịch thường trực Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Bà Đoàn Thị Thu Hà

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Thu Ha
Co Thanh Viet Truong
Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Chi Huong
Co Thanh Binh
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Bà Bùi Thị Huệ

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Hue
hong anh
Chị Bùi Hồng Anh

Thư ký Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

 THÀNH VIÊN HỘI

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

 THÀNH VIÊN HỘI

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

 THÀNH VIÊN HỘI

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

+200 THÀNH VIÊN

ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH

BAN THƯỜNG TRỰC

Co Minh Ha
Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Hoa
Bà Nguyễn Bích Hoà

Phó chủ tịch thường trực Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Thu Ha
Bà Đoàn Thị Thu Hà

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Thanh Viet Truong
Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Chi Huong
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Thanh Binh
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

Co Hue
Bà Bùi Thị Huệ

Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

hong anh
Chị Bùi Hồng Anh

Thư ký Hội nữ doanh nhân Hải Phòng

HÃY THAM GIA NGAY ĐỂ CÙNG GIAO LƯU HỌC HỎI!

Chúng tôi luôn chào đón những hội viên mới

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI

Giới thiệu

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng là tổ chức xã hội của cộng đồng Nữ Doanh nhân của thành phố. Hội là diễn đàn tập hợp, đoàn kết các Nữ Doanh nhân có ý chí, tâm huyết và nhiệt tình; phấn đấu vì mục tiêu làm giàu cho doanh nghiệp, cho tỉnh nhà và cho xã hội; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

MỤC TIÊU CHUNG

Xem thêm

MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI

Mục tiêu: Giúp cho Hội viên có cơ hội đạt được:

  • Cân bằng cuộc sống, kinh doanh với tâm an lạc.
  • Phát triển năng lực lãnh đạo
  • Phát triển doanh nghiệp & tăng doanh thu/khách hàng
  • Được chia sẻ & học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hình ảnh & giá trị của nữ doanh nhân
  • Được tham gia hoạt động cộng đồng & giao lưu các tỉnh thành
  • Tôn chỉ hoạt động: Lắng Nghe – Chia Sẻ – Tích Cực – Vui Tươi
Xem tất cả ngành nghề

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI